Badania kliniczne stanowią fundament współczesnej medycyny umożliwiając dostęp do najnowocześniejszych terapii.

 

NEURO MEDIC CLINIC prowadzi badania kliniczne dla Pacjentów, u których dotychczasowe metody leczenia zawodzą, bądź są nieskuteczne. Badania kliniczne prowadzone są z dbałością o bezpieczeństwo oraz zdrowie uczestników, a ich celem jest potwierdzenie skuteczności działania leku i ustalenie bezpieczeństwa jego stosowania.

 

Uczestnikiem badania klinicznego może być wyłącznie Pacjent, który spełnia ustalone kryteria medyczne oraz wyrazi zgodę na uczestnictwo w badaniu.

 

Decyzję o spełnieniu kryteriów medycznych podejmuje lekarz w oparciu o analizę czy udział w programie klinicznym może skutkować istotną poprawą stanu zdrowia Pacjenta.

 

Udział w badaniu klinicznym to wiele korzyści dla Pacjenta m.in.:

  • bezpłatna i kompleksowa opieka medyczna,
  • dokładne i systematyczne monitorowanie jego stanu zdrowia,
  • dostęp do najnowszych metod leczenia.

 

Udział w badaniu klinicznym (m.in. wizyty lekarskie, leki, badania diagnostyczne i laboratoryjne) jest dla Pacjenta całkowicie bezpłatny. Dodatkowo, uczestnikowi badania zwracane są koszty dojazdu do Ośrodka.

 

W celu otrzymania informacji na temat leczenia oraz prowadzonych aktualnie programów badań klinicznych prosimy o kontakt z NEURO MEDIC CLINIC.

 

►  Lista badań klinicznych z otwartą rekrutacją