Centrum Leczenia Chorób Neurologicznych w Katowicach

Lista badań

BADANIA BIEŻĄCE – OTWARTA REKRUTACJA

LECZENIE WTÓRNIE POSTEPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 

Wskazanie: Wtórnie postępującą postać stwardnienia rozsianego

 

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • pomiędzy 18 a 60 rokiem życia
 • z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego

LECZENIE PIERWOTNIE POSTEPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 

Wskazanie: Pierwotnie postępująca postać stwardnienia rozsianego

 

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • pomiędzy 18 a 55 rokiem życia
 • z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego

LECZENIE RZUTOWEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 

Wskazanie:  Rzutowa postać stwardnienia rozsianego

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • pomiędzy 18 a 55 rokiem życia
 • z rzutową postacią stwardnienia rozsianego

RWA KULSZOWA

 

Wskazanie: Rwa kulszowa (radikulopatia lędźwiowo-krzyżowa)

Leczenie przewlekłego bólu w przebiegu przewlekłej jednostronnej rwy kulszowej.

 

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • w wieku 18-65 lat
 • z potwierdzoną rwą kulszową
 • odczuwających przewlekły ból z promieniowaniem do kończyny dolnej w okresie od 1-6 miesięcy

 

 

PADACZKA Z NAPADAMI OGNISKOWYMI

Wskazanie: Padaczka

 

Terapia skojarzona u pacjentów z ogniskowymi napadami padaczkowymi z niepełną odpowiedzią na levetiracetam.

 

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • w wieku 18-69 lat
 • ze zdiagnozowana padaczką ogniskową
 • zażywających od 1 do 4 leków przeciwpadaczkowych w tym levetiracetam (np. Levetiracetam Accord, Normeg, Trund, Polkepral, Cezarius, Vetira, Keppra)
 • u których występują co najmniej 3 napady padaczkowe w miesiącu

SPASTYCZNOŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ

Wskazanie: Spastyczność kończyny górnej

 

Leczeniu dorosłych pacjentów ze spastycznością kończyny górnej po przebytym udarze lub urazie rdzenia kręgowego za pomocą toksyny botulinowej o przedłużonym działaniu.

 

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • pomiędzy 18 a 65 rokiem życia
 • ze spastycznym niedowładem kończyny górnej z powodu udaru lub urazu rdzenia kręgowego, który wystąpił przynajmniej 6 miesięcy temu
 • nie leczonych dotychczas toksyną botulinową

OBJAWOWE LECZENIE SPASTYCZNOŚCI U PACJENTÓW Z STWARDNIENIEM ROZSIANYM

Wskazanie:  Objawowe leczenie spastyczności u pacjentów z stwardnieniem rozsianym

 

Leczenie spastyczności kończyn dolnych u pacjentów z stwardnieniem rozsianym za pomocą aerozolu z ekstraktu konopi indyjskich. 

 

 

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • powyżej 18. roku życia
 • ze zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym

LECZENIE NERWOBÓLU POOPERACYJNEGO

Wskazanie: Pooperacyjny ból neuropatyczny

Kto może wziąć udział w badaniu?

Możesz kwalifikować się do udziału, jeśli masz ukończone 18 lat oraz w ciągu ostatnich trzech lat przeszedłeś operacjewystępuje u Ciebie ból przypominający:

 • pieczenie
 • bolesne uczucie zimna;
 • porażenie prądem

Może to być połączone z uczuciem:

 • mrowienia
 • drętwienia
 • cierpnięcia kończyn
 • świądu

Formularz kontaktowy