Centrum Leczenia Chorób Neurologicznych w Katowicach

Lista badań

BADANIA BIEŻĄCE – OTWARTA REKRUTACJA

LECZENIE WTÓRNIE POSTEPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 

Wskazanie: Wtórnie postępującą postać stwardnienia rozsianego

 

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • pomiędzy 18 a 60 rokiem życia
 • z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego

LECZENIE PIERWOTNIE POSTEPUJĄCEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 

Wskazanie: Pierwotnie postępująca postać stwardnienia rozsianego

 

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • pomiędzy 18 a 55 rokiem życia
 • z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego

LECZENIE RZUTOWEJ POSTACI STWARDNIENIA ROZSIANEGO

 

Wskazanie:  Rzutowa postać stwardnienia rozsianego

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • pomiędzy 18 a 55 rokiem życia
 • z rzutową postacią stwardnienia rozsianego

PADACZKA Z NAPADAMI OGNISKOWYMI

Wskazanie: Padaczka

 

Terapia skojarzona u pacjentów z ogniskowymi napadami padaczkowymi z niepełną odpowiedzią na levetiracetam.

 

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • w wieku 18-69 lat
 • ze zdiagnozowana padaczką ogniskową
 • zażywających od 1 do 4 leków przeciwpadaczkowych w tym levetiracetam (np. Levetiracetam Accord, Normeg, Trund, Polkepral, Cezarius, Vetira, Keppra)
 • u których występują co najmniej 3 napady padaczkowe w miesiącu

SPASTYCZNOŚĆ KOŃCZYNY GÓRNEJ

Wskazanie: Spastyczność kończyny górnej

 

Leczenie spastyczności kończyny górnej toksyną botulinową o przedłużonym działaniu po przebytym udarze lub urazie rdzenia kręgowego.

 

Badanie przeznaczone jest dla osób:

 • pomiędzy 18 a 70 rokiem życia
 • ze spastycznym niedowładem kończyny górnej z powodu udaru lub urazu rdzenia kręgowego, który wystąpił przynajmniej 6 miesięcy temu

LECZENIE BÓLU POOPERACYJNEGO

Wskazanie: BÓL POOPERACYJNY

Kto może wziąć udział w badaniu?

Możesz kwalifikować się do udziału, jeśli masz ukończone 18 lat oraz w ciągu ostatnich pięciu lat przeszedłeś operacjęodczuwasz ból w okolicy blizny.

CHOROBA ALZHEIMERA

Leczenie Masupridyną (lek doustny) stanów niepokoju i pobudzenia u pacjentów z zaburzeniami pamięci typu Alzheimera

Badanie skierowane jest do osób:

 - W wieku 50-90 lat

- Z potwierdzoną Chorobą Alzheimera badaniem obrazowym TK lub MR głowy

- Otrzymujących dotychczasowe leczenie, bez zmian od co najmniej 3 miesięcy

- Konieczna obecność opiekuna w trakcie wizyt

Formularz kontaktowy