Badanie neurologiczne obejmuje badanie podmiotowe (zebranie wywiadu), badanie fizykalne (przedmiotowe) oraz badania dodatkowe  (laboratoryjne, elektrofizjologiczne, radiologiczne i obrazowe).

 

Na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą kompletną dokumentację medyczną wraz z wynikami badań. Podczas wizyty neurolog przeprowadza szczegółowy wywiad lekarski, dlatego Pacjent powinien być przygotowany na pytania, które mogą dotyczyć m. in.:

 

  • przyjmowanych w przeszłości i aktualnie leków,
  • występujących objawów,
  • przebytych wcześniej chorób,
  • stosowanych używek (alkohol, tytoń),
  • występowania schorzeń neurologicznych w rodzinie.

 

Właściwie zebrany wywiad może mieć decydujące znaczenie dla postawienia rozpoznania, dlatego bardzo istotne jest szczegółowe poinformowanie lekarza o wszelkich objawach chorobowych.

 

Na podstawie zebranego z pacjentem wywiadu, lekarz przechodzi do badania fizykalnego - sprawdzane są odruchy fizjologiczne mięśni oraz poprawność mowy i czucia. Kontrolowana jest również postawa ciała oraz sposób chodzenia pacjenta. Często wywiad oraz badanie fizykalne układu nerwowego są wystarczające do postawienia diagnozy. W przypadku wątpliwości neurolog może skierować Pacjenta na dodatkowe badania.