Zapraszamy do współpracy firmy CRO oferując zaangażowanie i kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w dotychczasowych projektach badawczych. Jesteśmy nowoczesnym Ośrodkiem, który zapewnia profesjonalne prowadzenie badań klinicznych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej. Oferujemy usługi doświadczonego w badaniach klinicznych zespołu - lekarzy specjalistów oraz pielęgniarek, farmaceutów i koordynatorów badań. Kompetencje naszego zespołu zostały wielokrotnie potwierdzone m.in. podczas przeprowadzanych w naszym Ośrodku audytów Sponsorów oraz inspekcji Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA).

 

Przy prowadzeniu procedur wymaganych protokołem badania korzystamy z certyfikowanych pracowni diagnostycznych. Mamy możliwość wykonania różnorodnych procedur diagnostycznych realizowanych zarówno u nas w Ośrodku jak i w podmiotach zewnętrznych, które współpracują z nami na podstawie zawartych umów.

 

Standardem wyposażenia NEURO MEDIC CLINIC jest certyfikowany sprzęt medyczny w tym m.in:

  • Aparaty EKG
  • Lodówki i zamrażarki z 24 h monitoringiem temperatury z system alarmowym i powiadomieniem SMS
  • Wirówki laboratoryjne, w tym z chłodzeniem
  • Wagi lekarskie ze wzrostomierzem
  • Aparaty do pomiarów ciśnienia tętniczego
  • Pompy infuzyjne
  • Sprzęt reanimacyjny
  • Defibrylator (AED)

 

W sprawie propozycji nowego badania klinicznego oraz wszystkich innych sprawach prosimy o kontakt z:

 

• dr n. med. Janusz Zbrojkiewicz tel.: 601-747-130, e-mail: jzbrojkiewicz@op.pl